Novinky

NEBUĎ PRASE!!!

Čtyři jednoduché zásady, jak můžete svému festivalu pomoci!!!NENIČ PŘÍRODU KOLEM SEBE!!!
Nechej přírodu tak jak jsi ji našel, nic neodnášej, nic nenič.

UKLIĎ, CO PŘIVEZEŠ!!!
Po skončení akce si odvez svůj odpad, včetně stanu. Nenechávej ho v kempu!!!

RESPEKTUJ OKOLÍ!!!
Respektuj svoje sousedy v kempu, respektuj obyvatele Trutnova, respektuj fanoušky OEF. Jsi jedním z nich!!! Nedělej nic co nechceš aby ti dělali ostatní!!!


RECYKLUJ ODPAD!!!
V areálu, ale i v kempu budou k dispozici barevné pytle pro recyklovaný odpad.

- Žlutá barva - plast

- Modrá barva - papír


- Černá barva - směs, špinavý papír, špinavý plast, nerecyklované prvky

- Zelená barva - sklo

- Červená barva - plechovky

- Hnědá barva - zbytky jídla, veškeré OEF nádobí, které je recyklovatelné

PROSTĚ A JEDNODUŠE, NECHOVEJ SE JAKO PRASE!!!