Zakázané

Žádáme Vás o laskavost nepřinášet do areálu festivalu cokoliv, co může být nebezpečné. Jedná se především o sklenice, láhve a jakékoliv jiné sklo, nebezpečné věci, výbušniny, chemikálie, jakékoliv zbraně a zvířata!!!